The Outer Worlds: Murder on Eridanos DLC Review

The Outer Worlds: Murder on Eridanos เป็นเรื่องราว ‘การสืบสวนสอบสวน’ ที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เล่น แต่ปัญหาทางเทคนิคนั้นไม่สามารถมองข้ามได้ The Outer Worlds: Murder on Eridanosได้รับการคาดหมายตั้งแต่ DLC ตัวแรกของเกมที่ชื่อ Peril on Gorgon Expansion Pass...